Kovuusmittarit


Softcontrol-M  

Vedenkovuudenmittalaitteisto

Yleistä

Softcontrol-M on online vedenkovuusmittari mittaamaan raakaveden ja pehmennetyn (suola elvytteisellä kationin vaihtimella valmistettu) vedeneroa. Laitteistolla voidaan käynnistää tarvittava elyvtys.

Ominaisuudet:

Ø      Raakavesi RW asettuu automaattisesti arvoon 100 %.

Ø      Pehmennetyn veden kovuus nähdään prosentteina asetellun raja-arvon suhteen.

Ø      Raja-arvo voidaan asettaa välille 0,5-10 %. Tarvittaessa on mahdollisuus saada muita alueita erikseen tilattaessa.

Ø      Kynnysarvon ylittyessä voidaan käynnistää elvytys tai muu tarvittava toimenpide.

Ø      Laitteistoon voidaan kytkeä vesimittari ohjaus

Ø      Mittaus on jatkuva toiminen, jossa on aseteltava mittausväli 1-30 min.

Ø      Näytössä on 3 kpl selkeitä painikkeita valaistu näyttö.

Ø      Varmistaa elvytyksen onnistumisen

Ø      Ilmoittaa anturin vanhenemisesta

Ø      Laitteessa väyläliitäntä RS 232.

Ø      Laitteessa 4 - 20 mA viesti ulostulo

Ø      Automaattinen ilmoitus jos laitet havaitseen anturissa vikaa.

Ø      Automaattinen vaihtokytkentä laatu- ja määrä ohjattujen prosessien välillä.

Tekniset tiedot:

Koko (LxKxS): 40x25x15 cm

Sähköliitäntä:  230 V 50 Hz , n. 10 W

Vesiliitäntä RW:  4/2 letkuliitin

Vesiliitäntä SW:  4/2 letkuliitin

Viemäriliitäntä: 15/13 letku paineeton liitäntä

Ulkoinen kytkin elvytyksen käynnistykseen:  24 V DC 1A

Toiminta

Pehmennyssuotimen puhdasvesilinjasta otetaan pehmennettyä vettä, mitataan ja verrataan aseteltuihin kynnysarvoihin.

Tässä yhteydessä otetaan sulkuventtiilin kautta pieni vesivirta läpivirtauskammioon, jossa sijaitsee kalsium-magnesiumselektiivinen upotusanturi. Vettä vaihdetaan sulkemalla ja avaamalla venttiiliä automaattisesti ja johdetaan ulos. Pehmennetyn veden ja raakaveden virtausta vaihdellaan automaattisesti aika-ajoin mittausjärjestelmän kalibroimiseksi.  Erityisiä reagensseja ei tarvita.

Annetun pehmennetyn veden kovuuden, tai annetun vesimäärän ylittyessä sulkeutuu potentiaalivapaa kosketin elvytyksen käynnistymiseksi.

Kovuusanturin häiriötapauksessa kytkeytyy pehmennyssuotimen elvytystoiminta automaattisesti laatumuodosta määrämuotoon. Häiriön poistuttua toiminta palautuu taas laatumuotoon. Softcontrol-M toimii itsenäisesti ja ilmoittaa huoltotarpeen automaattisesti