Otsoninkehitysyksikkö muihin otsonaatoreihin

RAB/K OTSONINKEHITYSYKSIKÖT

Vioittuneiden muovikuoristen suorajäähdytteisten otsoninkehitysyksiköiden vaihtolaitteistoksi.

Ongelma

On lukuisa joukko eri valmistajien otsoninkehityslaitteistoja, joiden kehitysyksiköissä on muoviosia (esim. suojakuoria), jotka aiheuttavat käyttäjilleen kalliita huolto- ja korjauskustannuksia mm. seuraavien perusteiden ja syiden ansiosta:

1. Elektrodien lasiputket ovat suorassa kosketuksessa jäähdytysveden kanssa. Tässä tapauksessa syntyy lasiputken (jonka sisäpuolella on kuuma otsonin kehitys ja ulkopuolella kylmä jäähdytysvesi) lämpöjännityksiä, jotka rikkovat lasiputken aiheuttaen jäähdytysveden pääsyn otsonin kehitysprosessiin ja pysäyttäen laitteiston toiminnan. Seurauksena pikainen korjaustarve kalliine kustannuksineen.

2. Otsoninkehitysputkiston hankala korjaus käyttöpaikalla Näiden otsoninkehitysputkiyksiköiden rakenteen johdosta on rikkoutuneen lasiputken vaihto käyttöpaikalla hankalaa, tai se ei onnistu lainkaan. Varmuuden vuoksi on yleensä kaikki saman yksikön lasiputket uusittava, koska jokin vanhoista putkista rikkoutuu lyhyen ajan sisällä korjauksesta.

3. Muovikuoriset otsoninkehitysputkiyksiköt eivät kestä suuria jäähdytysveden paineita. Nämä kehitysyksiköt on suunniteltu kestämään enintään 1,5 bar vesipainetta ja ne tarvitsevat siksi paineenalennusventtiilin. Paineenalennusventtiilin rikkoutuminen, tai väärä asetusarvo aiheuttaa vuotoja otsoninkehitysputkiyksikön sisäisissä tiivistyksissä.

4. Muovikuoriset otsoninkehitysputkiyksiköt eivät kestä korkeita lämpötiloja. Liian vähäinen tai puuttuva jäähdytysvesivirtaama ja samanaikainen vika jäähdytysveden lämpötilan valvontalaitteistossa aiheuttaa vahinkoa otsoninkehitysputkistossa.

 

Ratkaisu

RAB/K otsoninkehitinlaitteistot erityisrakenteisine otsonikehitysputkiyksiköineen, jotka voidaan asentaa myös muihin nykyisin käytettäviin otsoninkehittimiin. Otsonikehitysputkiyksiköiden tuottoalue: 40 – 70 g O3/h/yksikkö. Näiden otsoninkehitysputkiyksiköiden pääominaisuudet ovat:

- Erikseen varokkein varmistetut otsoninkehitysputkiyksikön elektrodit. Otsonikehittimen toiminta ei häiriinny yhden elektrodin mahdollisesta rikkoutumisesta. Viallinen elektrodi on helposti ja vähin kustannuksin vaihdettavissa uuteen.

- Otsoninkehitysputkiyksikkö haponkestävää terästä 1.4571 (316 Ti). Huolellisesti hitsattu ja passivoitu. Paineenkeston yläraja: 10 bar. Helppo käsittely ja huolto. Lauhteen muodostuminen on estetty.

- Lasiputket on epäsuorasti jäähdytetty. Elektrodien ympäröimät, otsonin kehittämiselle välttämättömät lasiputket (dielektrikum) ovat haponkestävästä teräksestä valmistetuilla suojaputkilla eristettyinä jäähdytysvedestä. Mikäli jokin lasiputki rikkoutuu, se ei aiheuta jäähdytysveden pääsyä itse otsonin kehitysprosessiin.

- Liittimet useimpiin nykyään valmistettaviin otsoninkehittimiin on toimitettavissa.

- Mitään nykyisistä sähkölaitteista ei tarvitse uusia.

- Viiden (5) vuoden takuu.