UV-laitteistot

UV-desinfiointi

Käyttösovellukset

DOS-Bewades HI laitteet soveltuvat juoma- ja prosessivesien desinfiointiin. Niillä aikaansaadaan varma ja edullinen desinfiointi ilman kemikaalilisäyksiä.

Veden laatu ei muutu. UV-desinfiointi on hajun ja maun suhteen neutraali.

Pääkäyttöalat desinfioinnissa ovat:

 • Juomavesi yksityistalouksissa ja kunnallisissa vesissä
 • Juoma- ja käyttövedet elintarviketeollisuudessa
 • Ilmanpesurit ja jäähdytysjärjestelmät
 • Esipuhdistettu jätevesi

Yhteinen rakenne varmistaa laitteiden soveltuvuuden myös heikosti läpäisevien vesien desinfiointiin.

Toiminta

UV-desinfioinnin toimintaperiaate

UV-desinfioinnissa säteilytetään käsiteltävä vesi erityisillä elohopea-matalapainesäteilyttimillä. Nämä säteilyttimet on suunniteltu siten, että ne tuottavat suuritehoista UVC-säteilyä aallonpituudella 254 nm.

Kaikella elävällä DNA:lla on absorbtiomaksiminsa tämän aallonpituuden lähellä. Säteilytettäessä tällä aallonpituudella fotokemialliset reaktiot keskeytyvät, ja DNA inaktivoituu. Tällöin bakteerien aineen vaihdunta pysähtyy, eikä monistumiskykyä enää ole. Bakteeri on tehty tehottomaksi. Desinfioinnin varmistamiseksi on aikaansaatava UVC -säteilyn pieniannos. Useimmissa tapauksissa riittää annos 300 – 400 J/m2.

Laitteistokuvaus

Laitteisto koostuu haponkestävästä teräksestä valmistetusta säteilytinkammiosta, johon on asennettu erityinen pyörteitin mahdollisimman tasaisen säteilyn varmistamiseksi käsiteltävässä nesteessä. Kammion sisällä ovat säteilytinputkien kvartsilasisuojaputket.

Laitteiston toimintaa ohjataan ja valvotaan nykyaikaisella mikroprosessoriohjatulla ohjelmointilaitteistolla UV-Control II. Säteilyttimet on kytketty energiaa säästäviin elektronisiin esikytkentälaitteisiin.

UV-tehon jatkuvaan valvontaan käytettään erityistä UVC -tunnistinta. Jokaisen säteilyttimen virrankulutusta valvotaan lisäksi erikseen. Jos UVC –teho laskee valitun varoituskynnyksen alle, tapahtuu esivaroitus. Jos UVC –teho laskee tästä vielä asetellun raja-arvon alle, sulkuventtiili (jos on) sulkeutuu, ja tapahtuu ZLT –ilmoitus. Lisäksi huuhteluventtiili (jos on) aukeaa. Jos elektroniikkaan liitettään erityinen virtausvahti, voidaan laitteiston seisoessa pitempiä aikoja, aikaansaada säännöllisesti tapahtuva huuhtelu.

0/4 – 20 mA ulostulo on käytettävissä UVC –tehon kaukonäyttöä varten. Laitteiston kaukokäynnistys/pysäytys on mahdollista potentiaalivapaan koskettimen avulla.

Laitteiston suunnittelu

Häiriötön toiminta varmistetaan ammattisuunnittelun avulla. Tärkein kohta suunnittelussa on käsiteltävän veden UV-läpäisevyys. Se riippuu veden alkuperästä ja laadusta. Tarvittava laitetyyppi määritellään näiden tekijöiden ja veden kulutuksen perusteella.

Olosuhteiden mukaan on veden esikäsittely tarpeen. Esim. rauta ja mangaani tulee poistaa vedestä. Kerrostuminen muodostumisen estämiseksi suojaputkien pinnalle voidaan tuleva vesi pehmentää (jos vesi on kovaa)

Toimitus laajuus

 • Säteilytin kammio haponkestävää 1.4571 terästä
 • Turbulaattorit säteilytinkammiossa 1.4571 terästä
 • Säteilyttimen suojaputket kvartsia
 • Suurtehoisetsäteilyttimet (lamput) 200 W
 • Säteilyttimen arvioitu käyttöikä 8000 – 10 000 tuntia
 • Elektroniset esikytkentälaitteet
 • UV-valvonta UVC -tunnistimin
 • Mikroprosessoritoiminen elektroniikka sisältäen:
 • Käyttötuntilaskimen ja säteilytehon digitaalinäytön
 • Sulkuventtiilin, huuhteluventtiilin ja virtausvahdin liitäntämahdollisuuden huuhtelu- ja odotusajoin
 • Säteilyn valvonnan
 • Säteilyn voimakkuuden 0/4 – 20 mA ulostuloin
 • ZLT –häiriöilmoitusreleen
 • Varoituskynnyksen ZLT –kytkentäilmoituksin
 • Kaukokytkennän
 • Laitteiden tarvikkeet
 • Liekitettävän hst –näytteenottohanan 3/8" Til. N:o 23984
 • Lisätarvikkeet erikseen tilattaessa

Vaakasuoraan asennettavia malleja ja merivettä kestäviä laitteistoja tiedusteltaessa.

Asennusedellytykset

Noudatetaan paikallisia teknisiä- ja asennusmääräyksiä. Asennusalustan tulee kestää laitteenpaino ja asennuspaikka ei saa päästä jäätymään. Sen on oltava suojattu kemikaaleilta, väriaineilta, liuottimilta ja höyryiltä.

Ympäristön ja käsiteltävänveden korkein sallittu lämpötila on +40 ° C. Laitteiston yläpuolella on oltava noin 1,2 m vapaata tilaa säteilytin vaihtoa varten. UV –säteilytinkammion ja elektronisen ohjauskeskuksen suurin keskinäinen väli on 1,5 m

 

Bewades HI Tyyppi

200W200/11

400W200/17

600W200/22

800W200/22

1000W200/22

Putkiliitäntä

R 2"

DN 80

DN 100

DN 125

DN 125

Suurin virtaama m3/h säiteilyannoksella 400 J/m2 kun T100=70% säteilytinikä 8000 h (10 000 h)

13

(9,5)

38

(30)

68

(54)

90

(71)

109

(86)

Suurin käyttöpaine

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

Veden lämpötila-alue

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

Ympäristön lämpötila-alue

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

Säteilytinluku

1

2

3

4

5

Säteilyteho W /kpl

200

200

200

200

200

Arvioitu säteilytinikä (käytöstä riippuen)

 

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

UVC –teho uutena

76 W

76 W

76 W

76 W

76 W

Sähköliitäntä

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Suojausluokka

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Liitäntäteho

220 W

450 W

650 W

850 W

1100 W

Tuotenumero

6-181521

6-181522

6-181523

6-181524

6-181525

 

Bewades HI Tyyppi

1200W200/27

1400W200/32

1600W200/35

1800W200/35

2000W200/40

Putkiliitäntä

DN 150

DN 150

DN 200

DN 200

DN 200

Suurin virtaama m3/h säiteilyannoksella 400 J/m2 kun T100=70% säteilytin ikä 8000 h (10 000 h)

158

(125)

207

(163)

248

(196)

276

(218)

328

(260)

Suurin käyttöpaine

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

10 bar (16 bar erikseen kysyttäessä)

Veden lämpötila-alue

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

5/30 ° C

Ympäristön lämpötila-alue

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

5/40 ° C

Säteilytinluku

6

7

8

9

10

Säteilyteho W /kpl

200

200

200

200

200

Arvioitu säilytinikä (käytöstä riippuen)

 

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

8000 – 10000

UVC -teho uutena

76 W

76 W

76 W

76 W

76 W

Sähköliitäntä

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Suojausluokka

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Liitäntäteho

1300 W

1500 W

1700 W

1900 W

2100 W

Tuotenumero

6-181526

6-181527

6-181528

6-181529

6-181530

 


Bewades

A

B

C

D

E

F

G

K

P

200W200/11HI

114

140

60

1128

1263

1200

400

200

120

400W200/17HI

168

308

140

1128

1358

1200

600

380

210

600W200/22HI

219

359

158

1128

1389

1200

600

600

210

800W200/22HI

219

359

158

1128

1399

1200

600

600

210

1000W200/22HI

219

359

158

1128

1399

1200

600

600

210

1200W200/27HI

273

390

207

1128

1440

1200

600

600

210

1400W200/32HI

324

440

207

1128

1440

1200

760

760

300

1600W200/35HI

356

470

258

1128

1524

1200

760

760

300

1800W200/35HI

356

470

258

1128

1524

1200

760

760

300

2000W200/40HI

406

520

258

1128

1524

1200

760

760

300