FIL-MB sekaioninvaihtimet

PANOSMALLISET SEKAIONINVAIHTIMET

FIL-MB

Yleistä

Panosmalliset FIL-MB sekaioninvaihtimet poistavat juoma- ja talousvesinormit täyttävästä vesijohtovedestä suolat johtokykyyn alle 5 m S/cm.

Käsiteltävä vesi johdetaan sekaioninvaihtimen vasemmanpuoleiseen tuloyhteeseen ja poistetaan vaihtimen vastakkaisesta yhteestä. Sekaioninvaihdin on toimintakykyinen niin kauan, kuin siihen lisälaitteena saatava johtokykymittarin näyttämä on noussut asetellulle hälytysrajalle.


Tekniset tiedot

Tyyppi

Virtaama

Putket

Hartsimäärä

Teho

 

Päämitat

FIL-MB

l/min

m3/h

mm

l

Val

A

B

20

20

1,2

20

30

39

234

1060

25

25

1,5

20

40

52

259

1060

30

30

1,8

20

55

71,5

325

1110

35

35

2,1

20

65

84,5

325

1110

40

40

2,4

20

85

110,5

325

1370

Suodinsäiliö: Suodinsäiliö on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista. Sisäinen jakoputkiston on PVC -muovia. Suodinsäiliö voidaan valmistaa myös muusta raaka-aineesta, kuten haponkestäväteräs.

Hartsi: Hartsi on polystyreeniä seoshartsi. Hartsin tehon ehdyttyä se uusitaan. Käytetty hartsi on inerttiä kaatopaikka jätettä.

Isommat koot ja eri materiaalit kysyttäessä